Drotest - Strona główna
DROTEST
Nowoczesne technologiew inżynierii lądowej
 • System TensarTech Wall Ares

  SYSTEM TENSARTECH WALL ARES.

  Nowy system do budowy konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego.

 • Północna obwodnica Biłgoraja

  KONSTRUKCJA MOSTOWA ECO PLATE NA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY BIŁGORAJA.

  Most z elementów z blach falistych Eco-Plate na rzece Biała Łada.

 • Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni

  GEORUSZTY TRIAX WZMOCNIŁY NABRZEŻE BUŁGARSKIE W GDYNI.

  Stabilizacja warstw kruszywa georusztami Tensar TriAx.

 • Modernizacja linii kolejowej E65

  MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65 NA ODCINKU PRUSZCZ GDN.-GDAŃSK PŁD.

  Stabilizacja podtorza kolejowego georusztami trójosiowymi Tensar TriAx.

 • Gabiony podbijają osiedla mieszkaniowe.

  GABIONY PODBIJAJĄ OSIEDLA MIESZKANIOWE.

  Kosze gabionowe na os. Fort Forest w Gdyni.

 • System TensarWall Mur oporowy przy pge arena

  SYSTEM TENSARTECHTM WALL TW1.

  Mur oporowy przy stadionie PGE Arena w Gdańsku.

 • Oryginalna budowla z gabionow

  ORYGINALNA BUDOWLA Z GABIONÓW.

  Kosze gabionowe w Centrum Dydaktyczno-Naukowym na terenie SGGW w Warszawie.

O NAS

DROTEST prowadzi działalność inżynieryjno-konsultingową w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w inżynierii lądowej, a zwłaszcza w budownictwie komunikacyjnym. Jesteśmy jednym z największych i najstarszych w Polsce dystrybutorów geosyntetyków zbrojeniowych oraz dostawcą materiałów do budowy konstrukcji oporowych, ścian grawitacyjnych i umocnień skarp w technologii gruntu zbrojonego.

zobacz więcej

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE